ตำแหน่งงานว่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
โทร. 053-153311 ต่อ 131,150,176 หรือ
ส่งอีเมลล์มาที่ sinthanee.hr@gmail.com
{"th":null}

{"th":"เชียงใหม่ 1 อัตรา"}

{"th":null}

{"th":"หอนาฬิกา 1 อัตรา\r\n\r\nสาขาแม่ลาว 1 อัตรา\r\n\r\nสาขาเชียงแสน 1 อัตรา\r\n\r\nสาขาเชียงม่วน 1 อัตรา"}

{"th":null}

{"th":"สาขาแม่สรวย 1 อัตรา\r\nสาขาเชียงม่วน 3 อัตรา\r\nสำนักงานใหญ่ 1 อัตรา"}

{"th":null}

{"th":"อายุ 30 ปีขึ้นไป (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี 3 ) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึนไป มีความรู้และประสบการณ์ในงานการตลาดและมีทักษะในงานบริหารจัดการ รายได้เริมต้น 30,000 บาท"}

สินธานี ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโปรดอ่านรายละเอียด เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายด้านความส่วนตัว

รับทราบและให้ความยินยอมตาม สินธานี ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ดูรายละเอียด