ติดต่อเรา

แบบฟอร์มติดต่อ

สินธานี จังหวัดเชียงราย

111 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-153311

สินธานี จังหวัดพะเยา

179/9

054-481512

สินธานี จังหวัดน่าน

131 หมู่ที่ 15 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

054-050173

สินธานีสาขาน่าน

เลขที่ 131 หมู่ที่ 15 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (054-050173)

054-050173

สินธานีสาขา เชียงคำ

เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ถนนพิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56000

054-451961

สินธานีสาขา พะเยา

เลขที่ 405/7 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

054-481512

สินธานีสาขา ปง

เลขที่ 169 หมู่ที่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56000

054-497242

สินธานีสาขา แม่ใจ

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56000

054-499755

สินธานีสาขา จุน

เลขที่ 181 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56000

054-459388

สินธานีสาขา เชียงม่วน

เลขที่ 442 หมู่ที่ 1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56000

054-430909

ฮอนด้า สินธานี สาขาพะเยา

เลขที่ 405/5 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-482371

ยามาฮ่า สินธานี สาขาพะเยา

เลขที่ 929 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-485949

สินธานี จังหวัดเชียงใหม่

241 หมู่ 14 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 501100

053-4521512

สินธานีสาขา ฝาง

เลขที่ 241 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

053-4521512 หรือ 053-452154

สินธานีสาขา แม่ขะจาน

189 หมู่ 1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

053-789408, 053-789409

สินธานี คอมเพล็กซ์

111 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-153311

สินธานี สาขาเชียงของ

438 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

053-791163, 053-791383

สินธานีสาขา บ้านต๋อม

206 หมู่ 4 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000

054-458868

สินธานีสาขา เชียงรุ้ง

380 หมู่ 11 ต. ทุ่งก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 57350

053-160571 ,053-160572

สินธานีสาขา เชียงแสน

932 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

053-777154

สินธานีสาขา เทิง

197/1-3 ถ.พิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

053-796122,053-795440

สินธานีสาขา บ้านดู่

52/1-3 หมู่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-175557

สินธานีสาขา บ้านต้า

61,61/1-3 หมู่ที่ 2 ต.บ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57000

053-797053

สินธานีสาขา ปล้อง

275 หมู่ที่ 5 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

053-160594

สินธานีสาขา ป่าแดด

71 หมู่ที่ 11 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190

053-761066, 053-761710

สินธานีสาขา เวียงชัย

339 หมู่ 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57150

053-769238, 053-769239

สินธานีสาขา แม่สาย

68/3-5 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพาคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

053-733343-4, 053-733435

สินธานีสาขา ห้วยไคร้

4 หมู่ 2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57220

053-763272, 053-763419

สินธานีสาขา แม่จัน

145 หมู่ 3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

053-771288, 053-772699

สินธานีสาขา พญาเม็งราย

357 หมู่ 10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

053-799064 ,053-799065

สินธานีสาขา แม่สรวย

8 , 242 หมู่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

053-786029, 053-786009

สินธานีสาขา พาน

1264 หมู่ 12 ถ.พหลโยธิน ต.เมือง อ.พาน จ.เชียงราย 57120

053-722865, 053-722866

สินธานีสาขา เวียงแก่น

145/1-4 หมู่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310

053-608030, 053-608025

สินธานีสาขา แม่ฟ้าหลวง

432 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

053-912005, 053-912006

สินธานีสาขา แม่ลาว

297 หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

053-183868-9

สินธานีสาขา ห้วยสัก

430 ม. 27 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-160318

สินธานีสาขา เวียงป่าเป้า

35 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

053-176121

สินธานี ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโปรดอ่านรายละเอียด เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายด้านความส่วนตัว

รับทราบและให้ความยินยอมตาม สินธานี ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ดูรายละเอียด