วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เอทีเอ็ม  อินเตอร์เน็ต ภายใน  24 ชั่วโมง  

หลังการชำระเงินแล้ว ให้ท่านเข้าไปแจ้งการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานได้ที่นี่  www.sinthanee.com/แจ้งชำระเงิน

หรือ ส่งหลักฐาน สลิป / ใบ Pay-in ส่งอีเมล์มาที่ Sinthaneemarket@gmail.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าต่อเมื่อได้รับโอนเงินเข้าบัญชีครบถ้วนตามมูลค่า 

สินธานี ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโปรดอ่านรายละเอียด เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายด้านความส่วนตัว

รับทราบและให้ความยินยอมตาม สินธานี ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ดูรายละเอียด